Tillbaka

Diplomerad Zonterapeut

Kursen omfattar fyra dagars praktisk kurs i zonterapi.

Du ska dessutom läsa Basmedicin 1 på distans! (om du inte kan uppvisa diplom från liknande kurs de senaste 5 åren, eller om du idag arbetar med någon form av vårdyrken)

Medicinkursen är bra om du gör innan du kommer på de fyra praktiska dagarna.Du ska även dokumentera 25 hemmabehandlingar utanför skolan samt utföra ett praktiskt slutprov på en lärare.
Efter avslutat godkänt prov får du diplom för  Diplomerad Zonterapeut.

Fotzonterapi bygger på ett samband mellan olika zoner på fötterna och olika delar av kroppen. Genom massage på dessa zoner söker man upptäcka och behandla olika störningar.

Det finns olika former av zonterapi som utgår från olika zoner i och på kroppen, men här skall i första hand zonterapi på fötterna – fotzonterapi – beskrivas. Metoden utgår från att alla delar av kroppen motsvaras av reflexzoner, som är belägna på fötterna. Genom att med tryck eller massage behandla resp. område på foten söker man påverka motsvarande område av kroppen.

Någon form av zonterapi verkar ha använts i många delar av världen sedan lång tid tillbaka: Egypten, Indien, Kenya, vissa amerikanska indianstammar och i antikens Grekland. Även Paracelsus använde sig av vissa former av zonterapi och sade sig ha hämtat sin kunskap från häxorna.

Det är dock den amerikanske läkaren William H Fitzgerald som i början av 1900-talet tog upp och utvecklade metoden som han kallade reflexzonterapi, Fitzgerald studerade olika reflexmekanismer i kroppen. Han delade in kroppen i fem zoner på vardera sida om och parallellt med ryggraden som mittlinje. I den bok som Fitzgerald gav ut 1917 i ämnet tillsammans med läkarna E F Bowers och G Starr White beskrevs tre områden som representerar hela kroppen: munhålan, händerna och fötterna. Enligt zonindelningen på fötterna motsvaras då t.ex. ryggraden av fotens insida, medan zonerna för höfter, skuldror och öron återfinns på fotens utsida.

En av Fitzgeralds elever var massören Eunice Ingham. Hon utvecklade på 1930-talet en metod för reflexmassage på fötterna; en metod som senare vidareutvecklats av bl.a. den danska sjukgymnasten Lis Andersen. Zonterapin kom till Sverige på 1970-talet.

När en störning uppträder i ett organ eller område av kroppen så är motsvarande område på fötterna mycket känsligt för tryck. Genom massage av dessa zoner försöker man återställa den normala funktionen i organet eller problemområdet. Zonterapin kan alltså användas både som ett sätt att lokalisera problemområden och som behandlingsmetod. De olika zonerna behandlas i en viss ordning för att bästa resultat skall uppnås. Zonterapi används vid ett stort antal störningar, bl.a. huvudvärk, smärtor i rygg och leder, urinvägsbesvär och matsmältningsproblem.

Så småningom bildas där kännbara kristaller som förhindrar normal cirkulation av blod, lymfa och energi. Genom behandlingen bryts kristallerna ner så att cirkulationen återställs och gifterna kan utsöndras på vanlig väg. – Genom behandlingen uppstår fysiska och kemiska förändringar kring de nervändar från det autonoma nervsystemet som slutar fritt i vävnadsvätskan. Substanser som bidrar till att återställa den normala funktionen insöndras. – Det finns ett antal ledningsbanor för energi i kroppen (meridianer). Genom dessa finns en förbindelse mellan olika punkter på fötterna och olika delar av kroppen. Blockeringar i energin kan brytas ner genom behandling av reflexpunkterna, och energin kan åter flöda fritt.

Källa: Alternativmedicin.se

Förkunskaper: Inga.

Kursstart:     17/11-2018             7 platser kvar !

Kursdagar:     17-18/11, 8-9/12-2018
Kurs nr:          ZON 118
Tider:              09-16

Pris: 11.900 inkl. moms, all dokumentation samt diplom.

Diplomerad Zonterapeut

* = obligatoriskt fält


 Jag vill betala hela kursavgiften Jag väljer att delbetala kursavgiften via Human Finans