2020-03-24

Massage mot Fibromyalgi

Denna massageform är till för att förbättra livskvaliteten för människor med Fibromyalgi!

Idag uppskattas det att ca 2-4% av Sveriges befolkning har diagnosen Fibromyalgi.
Man räknar även med att så många som ca 20% av alla långtidssjukskrivningar kan bero på just Fibromyalgi.
Vanliga symtom är trötthet, värk i leder, sömnsvårigheter, tarmproblem, stelhet, svullnadskänsla mm mm.

Med denna, vår egna speciellt framtagna massageteknik finns det hjälp att få!

Denna kurs är ett alldeles utmärkt komplement för Dig som idag redan arbetar som massör eller liknande.
Men man kan, om man så vill, även gå den helt utan förkunskaper.

Massagen utförs med lätta strykningar och speciella grepp över hela kroppen.
Målet är att öka blodcirkulationen och kundens välbefinnande.

För att stärka effekten använder vi oss av speciella oljor i behandlingen.

 

Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart:      21/4-220            6 platser kvar !
Kursdagar:     21/4-2020
Kurs nr:          FIB 120
Tider:              09-17

Pris: 2.125:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Anmäl dig här!

2020-03-19

Diplomerad Friskvårdsmassör / Företagsmassör

Diplomerad Friskvårdsmassör / Företagsmassör

 

Kursen diplomerad massör omfattar:

 

Om Du i framtiden tänkt Dig att arbeta med massage som hobbyverksamhet 

eller kanske ute på företag passar denna kurs dig bra.

Företagen vill oftast ha dessa kortare behandlingar. 

 

Klassisk massage

Massagetekniken som lärs ut är ”finsk klassisk massage”.
Denna teknik är redan i grunden djupgående och behandlande, vilket visat 

sig vara mycket uppskattatav våra kunder/patienter.
Arbetstekniken skiljer sig från den traditionella svenska klassiska massagen, 

men tanken och målet med behandlingarna är densamma.

 

I denna utbildning kommer vi att lära oss en klassisk överkroppsmassage.

Denna behandling är utmärkt för företagsmassage etc.

 

Stretching

En grundläggande stretching. Du lär dig instruera Dina kunder i stretching som egenvård. Behandlingsperioden kan därmed förkortas.

 

Anatomi

I utbildningens början, teoridelen, läser man om musklernas anatomi och fysiologi: fästen, ursprung, funktion etc. Alla muskler och skelettdelar läses på latin. Skelettet även på svenska.

 

Kontraindikationer

Detta är ett viktigt ämne, där Du lär Dig alla symptom som INTE får behandlas med massage.

 

Hygien/smittorisker

Du får lära Dig vikten av en hög personlig hygien. 

 

75 timmar praktik inkl. journalföring

Under praktiken lär Du Dig även föra journal över Dina kunder och behandlingar.
Detta underlättar i framtida möten med Dina kunder.
Du lär dig även att göra behandlingsplaner för kunderna.


Kursens första del består av teori (4 dagar).

+

Du läser teori fram till lunch och sedan masserar ni varandra parvis under eftermiddagen.
Veckorna mellan utbildningsträffarna följer du en hemstudieplan som innebär att du bör kunnaavsätta minst 10 timmarper vecka till teoristudier samt praktiska övningar.
För att säkerställas utbildningens kvalitet så hålls två tentor/teoriprov. samt flera fortlöpande praktiska prov.

ALLA
 dessa dagar är obligatoriska hela dagarna.
Innan praktiken kan börja MÅSTE du alltså fullföljt ALLA dessa sex dagar!

Kursens andra del består av 75 timmars skolpraktik. (eget schema)

I utbildningen ingår ett studiematerialpaket för teorilektioner och självstudier. 

Innehållet tenteras genom 2 st. teoriprov.

Kursens mål och syfte

Kursens mål är att ge eleven teoretisk och praktisk kunskap för att kunna arbeta som professionell Friskvårdsmassör / Företagsmassör
Varje vecka genomförs samt instruktioner av massagegrepp med obligatorisk närvaro.
-ska kunna musklernas ursprung, fästen och funktion
-ska känna till de etiska och hygieniska regler som gäller

-ska klara av enkel journalföring av kunder / behandlingar

 

Praktiken sker på skolan och övervakas av lärare som vid behov ger hjälp och stöd.
Kunskapskontroll sker därmed kontinuerligt och bedöms efter minst 75 timmars praktik 

som är den beräknade normaltiden för praktiken.

 

Kursstart:      22/5-2020                7  platser kvar !
Kursdagar:      22-23/5, 30-31/5, 12-13/6.
Kurs nr:          FM 220
Tider:              09-17 (alla dagar)
Pris:                9.900:- inkl. moms, all dokumentation samt diplom.

 

Anmäl dig här!

 

OBS!   Man kan läsa vidare till både Diplomerad Massör eller 

           Certifierad Idrottsmassageterapeut  efter denna kurs!

 

           Mer info får Du om detta på skolan eller om Du ringer!

2020-03-18

Diplomerad massör – 25-ÅRS PRIS!!!

Nästa år fyller Massageakademin 25 år!

Redan nu kan Du ta del av våra kommande fantastiska priser i samband med firandet!

 • Kursen diplomerad massör omfattar:

   • Klassisk massage
    Massagetekniken som lärs ut är ”finsk klassisk massage”.
    Denna teknik är redan i grunden djupgående och behandlande, vilket visat sig vara mycket uppskattat
    av våra kunder/patienter.
    Arbetstekniken skiljer sig från den traditionella svenska klassiska massagen, men tanken och målet med behandlingarna är samma.
   • Sittande massage
    Vi demonstrerar en sittande massagemetod som passar utmärkt för kortare rygg-, nack-, axelbehandlingar.
   • Ansiktsmassage/Huvudmassage
    Vi går igenom en avslappnande behandling.
    Perfekt mot ex. huvudvärk och stress.
   • Stretching
    En grundläggande stretching. Du lär dig instruera dina kunder i stretching som egenvård. Behandlingsperioden kan därmed förkortas.
   • Anatomi
    I utbildningens början, teoridelen, läser man om musklernas anatomi och fysiologi: fästen, ursprung, funktion etc. Alla muskler och skelettdelar läses på latin. Skelettet även på svenska.
   • Kontraindikationer
    Detta är ett mycket viktigt ämne, där du lär dig alla symptom som INTE får behandlas med massage.
   • Hygien/smittorisker
    Du får lära dig vikten av en hög personlig hygien och även regler som gäller för lokalhygienen
   • Etik
    Du får lära dig vilka etiska regler som gäller för yrket.
   • Starta eget hjälp
    Vi hjälper till med frågor om viktiga saker att tänka på när du ska starta eget.
    Bl.a. vilka myndigheter som måste kontaktas, marknadsföringstips m.m.
   • 120 timmar praktik journalföring
    Under praktiken lär du dig även föra journal över dina kunder och behandlingar.
    Detta underlättar i framtida möten med dina kunder.
    Du lär dig även att göra behandlingsplaner för kunderna.


   Kursens första del består av teori (8 dagar).

   Du läser teori fram till lunch och sedan masserar ni varandra parvis under eftermiddagen.
   Veckorna mellan utbildningsträffarna följer du en hemstudieplan som innebär att du bör kunna
   avsätta minst 10 timmar per vecka till teoristudier samt praktiska övningar.
   För att säkerställas utbildningens kvalitet så hålls två tentor/teoriprov. samt flera fortlöpande praktiska prov.

   ALLA
    dessa dagar är obligatoriska hela dagarna.
   Missar du av någon anledning någon timme/dag måste du själv bekosta ev extradag.
   Innan praktiken kan börja MÅSTE du alltså fullföljt ALLA dessa åtta dagar!
   Kursens andra del består av 120 timmars skol praktik:I utbildningen ingår ett studiematerialpaket för teorilektioner och självstudier. Innehållet tenteras genom 2 st. teoriprov.

   • Kursens mål och syfte

    Kursens mål är att ge eleven teoretisk och praktisk kunskap för att kunna arbeta som professionell diplomerad
    Varje vecka genomförs 18 timmars föreläsningar samt instruktioner av massagegrepp med obligatorisk närvaro.
    -ska kunna musklernas ursprung, fästen och funktion
    -ska känna till de etiska och hygieniska regler som gäller
    -ska klara av enkel journalföring av kunder/behandlingarPraktiken sker på skolan och övervakas av läraren/instruktör som vid behov ger hjälp och stöd.
    Kunskapskontroll sker därmed kontinuerligt och bedöms efter minst 120 timmars praktik som är den beräknade normaltiden för praktiken.

    Omfattning
   Kursen omfattar både teori och praktik.
   Kurstiden kan variera då praktikperioden läggs upp individuellt för varje elev.
   Kursen inleds med intensivutbuildning under 4 veckor. (2 dagar per vecka på skolan)
   Under dessa veckor måste eleven kunna avsätta minst 10 timmar per vecka för hemstudier.
   En förutsättning för utbildningen är att eleven kan massera en del hemma innan praktikstarten!

   Praktikperioden KAN påbörjas första helgfria måndag efter intensivutbildningens slut, praktiken består av minst 120 timmar som utförs på skolan under handledning av lärare.
   Räkna med att denna utbildning tar ca 1 termin, beroende på hur snabbt praktiktiden göres. Det är många elever som utför sin praktik samtidigt på skolan, vilket innebär att eleven ej kommer kunna få alla sina önskade praktiktimmar. Praktiktider kommer ut löpande och fördelas så rättvist som möjligt mellan alla elever.

   Kunskapskontroller genomförs vid två tillfällen, ett mindre prov efter halva teoriperioden och ett slutprov som kontrollerar elevens teoretiska kunskapsstatus totalt.

   • Eleven anses efter avslutad kurs…
   -ska ha förvärvat teoretisk kunskap om skelettet och musklernas uppbyggnad
   -ska kunna uttrycka anatomiska begrepp och funktioner med latinska termer
   -ska kunna bedöma om massage är rätt behandlingsmetod
   -ska behärska den klassiska massagens grepp
   -ska kunna bemöta kunden och bedöma dennes symptom och förutsättningar för att ta emot massage -ska kunna genomföra klassisk massage både på sittande och liggande kund
   -ska kunna föra en dialog med kunden i en situation då avrådan är nödvändig, och kunna motivera sitt beslut -ska känna till kontraindikationerna för massage

   Efter godkänd utbildning utfärdar Massageakademin Diplom för Massör

   Förkunskaper: Svenska i tal och skrift

   Kursstart:     29/2-2020               FULLT !
   Kursdagar:     29/2-1/3 , 5-6/3, 12-13/3, 19-20/3
   Kurs nr:          DM 120
   Tider:              09-17
   25-ÅRS PRIS:   15.900:- inkl. moms, all dokumentation samt diplom.
    
   Kursstart:     1/4-2020                7  platser kvar !
   Kursdagar:     1-2/4 , 8-9/4, 17-18/4, 23-24/4
   Kurs nr:          DM 220
   Tider:              09-17
   25-ÅRS PRIS:   15.900:- inkl. moms, all dokumentation samt diplom.
    

Anmäl dig här!