VÄLKOMMEN TILL MASSAGEAKADEMIN!

Laser

LASERINFO 12/12!

LASERTERAPI – GRUNDKURS


LASERTERAPI FÖR HUNDAR/HÄSTAR – GRUNDKURS

IMG_5484

Klicka på bilden och se film från kursen!

Dags att anmäla sig till årets
idrottsmassage på Gran Canaria!
Klicka
HÄR för mer info

 

Nostalgi-inslag!                      

Nya priser fr.o.m 1/10-2018.

Webbshop cambridge

Aktuellt

Avancerad undersökningsmetodik – 1.700:-

En 1-dags kurs som ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper i modern undersökningsteknik så att du kan utföra bästa tänkbara behandling.

Du ska kunna lägga upp och genomföra en lämplig behandling efter en skada. Undersökningsmetodiken är en av de viktigaste
delarna i en behandling.
Efter kursen kommer du att ha både teoretiska och praktiska kunskaper i  hur du gör en bra och noggrann undersökning av din kund.

Förkunskaper: Diplomerad massör eller liknande.

Kommande kurser:

Kursstart:     15/11-2018              6 platser kvar !
Kursdagar:     15/11-2018
Kurs nr:          UND 218
Tider:              09-16

Pris: 1.700:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Läs mer

Triggerpunktskurs – Steg 1

Ibland kan det finnas smärtsamma. värkande områden på kroppen som inte tycks svara på lokal behandling.
Under en allmän massagebehandling kan terapeuten ofta finna avlägsna punkter som vid beröring ger smärtförnimmelser i dessa områden, s.k. förskjuten smärta.
Dessa punkter som orsakar smärtan kallas ofta ”triggerpunkter”.
I denna utbildning lär man sig var man kan hitta dessa punkter, varför de uppkommer samt hur man kan behandla dessa.

Kursplan

Kursen riktar sig till Diplomerade/Certifierade massörer som vill ha en bättre förståelse om uppkomsten och behandlingsmetoden för dessa vanligast förekommande Myofasciala triggerpunkter.
De vanligaste orsakerna till aktivering av triggerpunkter samt att efter kurens slut kunna lokalisera och behandla dessa.

 Omfattning

Teorin innehåller föreläsning samt demonstration och palpation av triggerpunkter samt upprepning av anatomin. Praktiken utövas på varandra under övervakning av lärare.

 Innehåll

– eleven ska kunna anatomin kring aktuella muskler

 Teori

– eleven ska efter avslutat kurs kunna karaktärsdrag, förekomst, fysiologiska mekanismer bakom triggerpunkter

Palpation

– eleven ska kunna palpera fram olika triggerpunkter som lärs ut under kursen

 Anamnes

– eleven ska utifrån anamnesen från kunden kunna lokalisera samt behandla de aktuella triggerpunkterna

Förkunskaper:  Minst Diplomerad Idrottsmassör.

Kommande kurser:

Kursstart:     8/11-2018              3   platser kvar !
Kursdagar:     8-9/11-2018
Kurs nr:          TP1 218
Tider:              09-16

 

Pris: 3.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Läs mer

Diplomerad Zonterapeut

Kursen omfattar fyra dagars praktisk kurs i zonterapi.

Du ska dessutom läsa Basmedicin 1 på distans! (om du inte kan uppvisa diplom från liknande kurs de senaste 5 åren, eller om du idag arbetar med någon form av vårdyrken)

Medicinkursen är bra om du gör innan du kommer på de fyra praktiska dagarna.Du ska även dokumentera 25 hemmabehandlingar utanför skolan samt utföra ett praktiskt slutprov på en lärare.
Efter avslutat godkänt prov får du diplom för  Diplomerad Zonterapeut.

Fotzonterapi bygger på ett samband mellan olika zoner på fötterna och olika delar av kroppen. Genom massage på dessa zoner söker man upptäcka och behandla olika störningar.

Det finns olika former av zonterapi som utgår från olika zoner i och på kroppen, men här skall i första hand zonterapi på fötterna – fotzonterapi – beskrivas. Metoden utgår från att alla delar av kroppen motsvaras av reflexzoner, som är belägna på fötterna. Genom att med tryck eller massage behandla resp. område på foten söker man påverka motsvarande område av kroppen.

Någon form av zonterapi verkar ha använts i många delar av världen sedan lång tid tillbaka: Egypten, Indien, Kenya, vissa amerikanska indianstammar och i antikens Grekland. Även Paracelsus använde sig av vissa former av zonterapi och sade sig ha hämtat sin kunskap från häxorna.

Det är dock den amerikanske läkaren William H Fitzgerald som i början av 1900-talet tog upp och utvecklade metoden som han kallade reflexzonterapi, Fitzgerald studerade olika reflexmekanismer i kroppen. Han delade in kroppen i fem zoner på vardera sida om och parallellt med ryggraden som mittlinje. I den bok som Fitzgerald gav ut 1917 i ämnet tillsammans med läkarna E F Bowers och G Starr White beskrevs tre områden som representerar hela kroppen: munhålan, händerna och fötterna. Enligt zonindelningen på fötterna motsvaras då t.ex. ryggraden av fotens insida, medan zonerna för höfter, skuldror och öron återfinns på fotens utsida.

En av Fitzgeralds elever var massören Eunice Ingham. Hon utvecklade på 1930-talet en metod för reflexmassage på fötterna; en metod som senare vidareutvecklats av bl.a. den danska sjukgymnasten Lis Andersen. Zonterapin kom till Sverige på 1970-talet.

När en störning uppträder i ett organ eller område av kroppen så är motsvarande område på fötterna mycket känsligt för tryck. Genom massage av dessa zoner försöker man återställa den normala funktionen i organet eller problemområdet. Zonterapin kan alltså användas både som ett sätt att lokalisera problemområden och som behandlingsmetod. De olika zonerna behandlas i en viss ordning för att bästa resultat skall uppnås. Zonterapi används vid ett stort antal störningar, bl.a. huvudvärk, smärtor i rygg och leder, urinvägsbesvär och matsmältningsproblem.

Så småningom bildas där kännbara kristaller som förhindrar normal cirkulation av blod, lymfa och energi. Genom behandlingen bryts kristallerna ner så att cirkulationen återställs och gifterna kan utsöndras på vanlig väg. – Genom behandlingen uppstår fysiska och kemiska förändringar kring de nervändar från det autonoma nervsystemet som slutar fritt i vävnadsvätskan. Substanser som bidrar till att återställa den normala funktionen insöndras. – Det finns ett antal ledningsbanor för energi i kroppen (meridianer). Genom dessa finns en förbindelse mellan olika punkter på fötterna och olika delar av kroppen. Blockeringar i energin kan brytas ner genom behandling av reflexpunkterna, och energin kan åter flöda fritt.

Källa: Alternativmedicin.se

Förkunskaper: Inga.

Kursstart:     17/11-2018             7 platser kvar !

Kursdagar:     17-18/11, 8-9/12-2018
Kurs nr:          ZON 118
Tider:              09-16

Pris: 11.900 inkl. moms, all dokumentation samt diplom.

Läs mer