Våra utbildningar

Frågor & svar

Finansiering

Betalningsvillkor Samtliga kurser ska vara till fullo betalda INNAN kursstart. Kontant eller via Human Finans. Delbetalning upp till 72 månader via Human Finans klicka HÄR.
Du måste själv göra Din ansökan till Human Finans!

Kursvillkor

Anmälan Efter att Du gjort din anmälan får Du en bekräftelse via mail eller i vissa fall via posten. En extra kallelse sker alltid med SMS någon vecka innan kursstart.
Anmälan är ALLTID bindande
Anmälan innebär att Din ångerrätt upphör den dag kursen startar och att Du samtycker till dessa villkor.
 
Antagningsvillkor
Minimum 16 år Goda kunskaper i svenska i skrift och tal. Gärna gymnasiekompetens, dock inget krav. Antagning sker löpande efter anmälningsdatum. Deltagare med speciella behov under kursens gång ombeds att i god tid före kursstart kontakta oss antingen via mail eller telefon.
 
Kurslitteratur
Om inget anges under varje kurs så ingår ALL kurslitteratur.
 
Betalning av kurs
Ingen anmälningsavgift utgår utan Du får en faktura med hela beloppet på. Du kan delbetala alla kurser via Human Finans. (länk finns på hemsidan) Samtliga kurser ska till fullo vara betalda senast 30 dagar INNAN kursstart.
 
Inställda kurser
Massageakademin förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid t.ex. för lågt deltagarantal etc. Vi äger rätt att ställa in kurs p.g.a. av för lågt deltagare fram till 30 dagar innan kursstart, En och två dagars kurser anger vi rätt att ställa in fram till 14 dagar innan kursstart. Skulle Din kurs av någon anledning bli inställd betalas endast Din erlagda kursavgift tillbaka.
 
Ångerrätt på beställd kurs Enligt distans och hemförsäljningslagen (2005:59) har Du alltid full ångerrätt 14 dagar från dagen då Du fick vår kursbekräftelse.
Ev. frågor – ring oss på 019-10 87 90.
 
Avbokning av kurs
Från det datum då ångerrätten är slut, godkänns avbokning av beställd kurs senare än 30 dagar före kursstart ENDAST med läkarintyg över sjukdom/olycksfall som inte kunnat förutses vid anmälningstillfället. Hela den erlagda summan minus 500:- för skolans omkostnader återbetalas då. Avbryter Du en kurs pga. sjukdom etc. (styrkt med läkarintyg) återbetalas den del av kursavgiften som Du EJ utnyttjat. Vid avbokning med mer än 30 dagar innan kursstart återbetalas hela summan du erlagt minus 500:- för skolan omkostnader.
Har kursen påbörjats måste läkarintyg visas upp för att erhålla någon form av återbetalning!
 
Kursändringar
Massageakademin förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra schema, kurstider, lärare/instruktörer, 
kostnader samt övriga kursregler.
 
Ljudupptagning etc.
All ljud, foto eller filmupptagning är helt förbjudet under alla våra kurser.
 
Försäkring Du är som elev alltid försäkrad under hela Din utbildning. Detta gäller även vid s.k. extern praktik,
offentliga arrangemang etc. då lärare från massageakademin medföljer.
 
Kursens slutförande
Om kursen Diplomerad Massör av någon anledning inte slutföres (utan giltigt läkarintyg eller liknande) inom ett år kan hela kursen komma att behöva göras om. Om praktiken avbryts mer än 3 sammanhängande månader måste eleven genomföra minst en provbehandling på lärare eller annan insatt personal. Detta för att säkerställa elevens kvalitet.
 
Diplom och kursintyg
Diplom får Du alltid efter genomförd längre kurs.
Kursintyg erhålles efter alla 1-2-3 dagars kurser.
 
GDPR-LAGEN! På grund av den nya lagen GDPR, om hur personuppgifter sparas och hanteras väljer vi nu att informera om det här. Första gången Du kommer hit som kund fick Du fylla i en anamnes (s.k. sjukdomshistoria). På det pappret fyller Du i:

Namn
Födelseår
Adress, telefonnummer
Skador/sjukdomar/Blodtryck/Graviditet
Mediciner
Samt kryssade i vart Du upplever spänning/smärta
Dessa anamneser använder Vi för att följa upp dom behandlingar Du får, för att kunna göra varje behandling så bra och säker som möjligt. Massören fyller i anamnesen efter varje behandling och beskriver kortfattat vilken behandling som utförts. Vi använder inte uppgifterna till marknadsföring eller annan kontakt utöver den som krävs för tidsbokning samt behandling. Vi förvarar alla anamneser i ett papperskartotek, som enbart elever samt behöriga lärare på skolan har tillgång till. Alla kunder bestämmer själva OM dom vill fylla i en anamnes eller ej, men för att få en behandling MÅSTE man fylla i den för att eleven ska kunna utföra en bra och säker behandling!

Elevboende

Här nedan finns ett BRA vandrarhem som vi varmt kan rekommendra.

Klicka på länken får mer info!

Rosängen (nära skolan) 

Hotell Goodmorning 

Hagbackens Bed & Breakfast